Godine 1959 osnovana je Osnovna muzička škola ”Josip Slavenski” u Novom Sadu.

Škola ima 5 stručnih veća, (za klavirgudačke instrumente, duvačke instrumente, stručno veće za harmoniku, i stručno veće za teorijske predmete), 530 učenika, 49 profesora i mnogostranu saradnju sa muzičkim institucijama, predškolskim i osnovnim školama u Novom Sadu.

OMŠ ”Josip Slavenski” se od 1990. godine nalazi u Radničkoj ulici 19-a.

Pozivamo Vas na saradnju, na svečane koncerte škole koji se održavaju u decembru i maju kao i na prijemne ispite u majskom roku.

Pratite naše svakodnevne aktivnosti na linku NOVOSTI, YouTube kanalu, kao i Facebook page i Instagram stranici.

 

Postanite i ostanite prijatelji najbolje osnovne muzičke škole u Srbiji: Osnovne muzičke škole ”Josip Slavenski” Novi Sad!

 

Direktor Škole,


Aleksandar Ðurić, prof.