Na 4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd koji je održano 15. i  16.12.2017.godine učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

                                                 II razred

4.  Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

JANA VASIĆ

99.00 bodova-

I 1 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

ĐUROVIĆ MARIJA

96.00 bodova-

I 4 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

                                                 III razred

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

NJEGOVAN MAJA

97.60 bodova-

I 1  nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

PETRANEK DORIA

91,30 bodova-

I 6 nagrada

Jelena Boroš

kl.saradnik:Lena Negić

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

ANTIĆ ANDREJA

89,00 bodova-

II 1 nagrada

Bandić Ivana

kl.saradnik:Lena Negić

                                                    IV razred

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

ZIVLAK DANE

92,60 bodova-

I 4 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

  kl.saradnik:Lena Negić

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

LONČAR DUNJA

91,30 bodova-

I 5 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

PETROVIĆ

VASILIJA

90,60 bodova-

I 8 nagrada

Jelena Boroš

kl.saradnik:Lena Negić

                                             V razred

4. Takmičenju flautista ,,Slavenski" Beograd 

KATARINA

SLADOJEVIĆ

100 bodova-

I 2 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradanik:Lena Negić

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ČESTITAMO!!!       

slavenski duvači1

slavenski duvači         

slavenski duvači2