Рекли су за крај!

 

Како је било протеклих шест односно четири година школовања у музичкој школи најбоље говоре ученици.  Питали смо наше ученике, по чему ће памтити ОМШ“Јосип Славенски“, шта их је научила музичка школа, односно које особине личности су развили у њој и шта би поручили млађим ученика. Сви одговори су драгоцени и вредни пажње јер су искрени.

                Издвојили смо најинтересантније и најчешће.