KADROVSKI USLOVI RADA

 

broj izvršilaca

1.) rukovodeći radnici

8

- direktor škole

- pomoćnik direktora

- pedagog

- rukovodioci odseka

1

1

1

5

2.) nastavni kadar

47

- profesor

- nastavnik

- student

45

1

1

3.) administrativno-finansijsko osoblje

3

- sekretar

- administrativni radnik

- knjigovodja

1

1

1

4.) pomoćno tehničko osoblje

4

UKUPNO RADNIKA:

57

 

BROJ NASTAVNIKA PO NASTAVNIM PREDMETIMA - ODSECIMA 

57

a) gudački odsek- violina

6

b) gitara

2

c) tambura

2

d) klavir

15

e) harmonika

8

f) flauta

4

g) klarinet, saksofon

1

h) truba,trombon, horna, tuba

1

i) teoretičari

5

j) korepetitor

6

k) kamerna muzika

4

l) hor

2

m) orkestar

1