Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi:

 

 


šestogodišnja škola


četvorogišnja škola

violina,klavir, flauta
harmonika, gitara, tambura 

učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u III razred redovne osnovne škole

 

saksofon, klarinet,
limeni duvaci, udaraljke 

učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u V razred redovne osnovne škole

 


I,II i III razred
2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 30 minuta
2 časa nedeljno solfeđa u trajanju od 45 minuta

IV,V i VI razred
2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 45 minuta
2 časa solfeđa nedeljno u trajanju od 45 minuta
2 časa hora-orkestra nedeljno u trajanju od 45 minuta

VI razred
1 čas teorije muzike nedeljno u trajanju od 45 minuta

 

I i II razred
2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 30 minuta
2+1 čas solfeđa i teorije muzike nedeljno u trajanju od 45 minuta

III i IV razred
2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 45 minuta
2 časa solfeđa nedeljno u trajanju od 45 minuta
2 časa hora-orekstra nedeljno u trajanju od 45 minuta

IV razred
1 čas teorije muzike nedeljno u trajanju od 45 minuta

 

Nastava instrumenta je individualna.
Nastava solfeđa,teorije,hora ili orkestra je grupna.