ИЗВЕШТАЈ O ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ ХУМАНИТАРНОГ КОНЦЕРТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ", ПРОЈЕКАТ - "МУЗИКА СРЦА"

"Вече филмске музике"

 

извештај сачинила Маријана Јосиповић - Мирковић,

аутор пројекта и координатор тима за организацију хуманитарног концерта

Фотографије са хуманитарног концерта можете погледати на следећем ЛИНКУ.

 

Назив пројекта

"Музика срца"

Аутор пројекта

мр Маријана Јосиповић - Мирковић

Назив тематског концерта

“Вече филмске музике”

Место, датум и време одржавања

 Новосадска Синагога, 20. новембар 2014. године, 18 30 часова

 

Чланови тима за огранизацију концерта:

 

1. Славица Ранковић

2. Маја Гудељ

3. Јелена Павловић

4. Светлана Вејновић

5. Власта Орчић

6. Јелена Крмпотић - Борбељ

7. Јелена Алорић

8. Јулијана Јовановић

9. Јосипа Копчок

10. Јелена Јулинац

11. Галина Суботин

12. Анђелка Симикић

13.  Луна Иветић - Ђајић

14. Александар Ђурић

15. Маријана Јосиповић - Мирковић - координатор тима

 

Сарадња са другим институцијама у граду

1. Музичка омладина Новог Сада

2. Удружење родитеља деце оболеле од рака "НУРДОР"

3. О.Ш. "С. М. Тоза" Нови Сад

4. Представници градских медија

Успостављање сарадње и договор у вези са термином одржавања концерта

Александар Ђурић

Састанци тима за оганизацију концерта

1. ) 17. 6.2014. године

2.) 17.9.2014. године

3.) 22.10.2014. године

4.) 28.10.2014. године

5.) 24. 11.2014. године

 

 

Сaрaдњa сa Mузичкoм oмлaдинoм Нoвoг Сaдa, НУРДOР -oм и

мeдиjимa у циљу нajaвe кoнцeртa

 

Александар Ђурић

 

Припрема инсерата из филмова за најаве тачака на концерту

 

Јелена Борош

Припрема видео презентације на концерту

Луна Иветић -Ђајић

Израда плаката, позивница, припрема изгледа ДВД-а и омота за исти

Луна Иветић -Ђајић

Израда програма концерта

Маријана Јосиповић-Мирковић

Израда ДВД -а и фотографисање концерта

Маријана Јосиповић-Мирковић

Израда беџева у облику срца за све учеснике на концерту

Галина Суботин

Припрeмa oбaвeштeњa зa рoдитeљe у вeзи сa снимaњeм и фoтoгрaфисaњeм дeцe нa кoнцeрту

 

Јелена Крпотић - Борбељ

 Изрaдa вeликoг плaкaтa сa фoтoгрaфиjaмa и кoмeнтaримa, кao рeзимe oдржaнoг кoнцeртa зa oглaсну тaблу шкoлe

 

Јелена Крпотић - Борбељ

Термин генералне пробе у Новосадској Синагоги

20. новембар 2014. године, 1000 часова

Достављање неопходних реквизита за концерт (банери, сталци за ноте, клавинова...)

Александар Ђурић

Дарко Давидовић

Јелица Ердељ

Маријана Јосиповић - Мирковић

 

Намештање сцене на концерту

Јулијана Јовановић

Дарко Давидовић

 

Укупан износ од продаје улазница

 

 

141. 800, 00

 

Кратак писани коментар о реализованом хуманитарном концерту:

 

Идеја о покретању ове хумане приче потекла је од стране проф. Маријане Јосиповић - Мирковић, аутора пројекта "Музика срца", представљеног на седници Наставничког већа крајем јуна 2014. године.

 

Свесрдно подржана од стране свих колега и запослених у школи, наставила је да се развија и пуни сјај добија на великом хуманитарном концерту под називом "Вече филмске музике" одржаном 20. новембра 2014. године, на Дан дечијих права у Новосадској Синагоги, на којем су учествовали скоро сви ученици и професори наше школе, као и бивши ученици који су једнако желели да дају свој допринос.

 

Изузетна посећеност концерта, испуњење, како учесника тако и публике, посебна енергија која је владала током вечери  је свакако нешто што је обележило  концерт. Ову прелепу, хуману, причу могу да изнесу само ученици и професори и  надасве добри људи, обједињени око истог циља са жељом да буду другачији и посебни, спремни да дају велики део себе да би помогли другима. 

 

Овај концерт је свакако био и повод за продубљивање вишегодишње дивне и успешне сарадње Музичке омладине Новог Сада и наше школе, без чије подшке ову идеју не би било могуће реализовати.

 

Укупан износ од продаје улазница на хуманитарном концерту је намењен Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака - НУРДОР, од којег представници овог удружења планирају да купе апарат за одржавање виталних животних функција.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________