Na 15. Međunarodnom Takmičenju DAVORIN JENKO  koje je održano od 01. do 11.03.2018. godine u Beogradu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

pretkategorija B

15. Međunarodno Takmičenje DAVORIN JENKO

Beograd

VASIĆ JANA   flauta

98,50 bodova-

I-2 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

15. Međunarodno Takmičenje   DAVORIN JENKO

Beograd

ĐUROVIĆ MARIJA flauta

95,00 bodova-

I-9 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

15. Međunarodno Takmičenje DAVORIN JENKO

Beograd

NJEGOVAN MAJA flauta

92,00 bodova-

II-4 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

15. Međunarodno Takmičenje DAVORIN JENKO

Beograd

PETRANEK DORIA            flauta

90,50 bodova-

II-7 nagrada

Jelena Boroš

kl.saradnik:Lena Negić

kategorija A

15. Međunarodno   Takmičenje   DAVORIN JENKO

Beograd

KATARINA

SLADOJEVIĆ

flauta

97.50 bodova-

I-2 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

15. Međunarodno   Takmičenje   DAVORIN JENKO

Beograd

ZIVLAK DANE flauta

93.75 bodova-

II-1 nagrada

Jelena Krmpotić-Borbelj

kl.saradnik:Lena Negić

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ČESTITAMO !!!