Пројекат ,,Музика с љубављу“је проистекао из сарадње удружења родитеља школе ,,Креатива сениор” и управе ОМШ ,,Јосип Славенски”Нови Сад. Уз препознат потенцијал и разрађен концепт школа је аплицирала на конкурс Покрајинског секретаријата за образовање. Пруженом подршком Пројекту, створена је могућност да се сними, обради и уприличи компакт диск и приручник као његов пратилац.

Учешћем у пројекту, наставници инструменталне наставе и хора, су применили своје компетенције везане за избор композиција које користе у настави, нудећи избор оних које могу бити уврштене и у васпитно образовни рад са децом предшколског узраста.

У реализацији пројекта који подрaзумева инерпретирање и снимање одабраних композиција учествовали су и ученици који су остварили и потврдили висок ниво интерпретације.

muzika s ljubavlju

ПРОГРАМ:

1)ЛЕНКА ВУКСАНОВИЋ               III раз. клавир

Р.Шуман: Дивљи јахач

Класа: Катарина Вуксановић, проф.

 

2)Ана Јовановић                          III раз. клавир                 

Ј.С.Бах: Марш Д-дур                                                    

Класа: Катарина Вуксановић, проф.   

      

3)СИМОНА СПАСОЈЕВИЋ         II раз. клавир                                                   

П.И.Чајковски: Шевина песма                                

Класа: Јована Спасојевић, проф.

 

4)ЈОВАНА СПАСОЈЕВИЋ, проф.      клавир

Џилок: Морски пејзаж

 

5)ЛУКА ЛЕХОТСКИ                    III раз. саксофон                            

Гунинг: Поиро                                                 

Класа: Дарко Давидовић, проф.                                                                             

Клавирски сарадник: Лена Негић, проф.

 

6)АНСАМБЛ ФЛАУТА:

ЈЕЛЕНА КРМПОТИЋ БОРБЕЉ, проф.

АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, проф.

МАРИЈАНА ЈОСИПОВИЋ МИРКОВИЋ, проф.

ЈЕЛЕНА БОРОШ, проф.

ЛУНА ИВЕТИЋ ЂАЈИЋ, проф.

Х.Манцини: ПИНК ПАНТЕР

 

7)ЗА ДВЕ ФЛАУТЕ И КЛАВИР:

КАТАРИНА СЛАДОЈЕВИЋ                         V раз. флаута                  

ЈЕЛЕНА КРМПОТИЋ БОРБЕЉ, проф.     флаута                

ЛЕНА НЕГИЋ, проф.                                   клавир                                

С.Џоплин: Забављач                                                                                                                  

               

8)ПОЛЦ МИЛОШ                                 IV раз. хармоника

Ј.Филип: Успаванка

Л.Међери: Кукавица

Класа: Јелица Ердељ, проф.

 

9)ДУО ХАРМОНИКА:   

МАЈА МАЈЕР МИЛИНКОВ, проф.

ОЛИВЕРА СЕГЕДИНАЦ, проф.

Мар: Валцер

 

10)ДУЕТ ФЛАУТА:

ЈАНА ВАСИЋ                                       II раз. флаута

МАРИЈАНА ЈОСИПОВИЋ МИРКОВИЋ,проф.

Традиционална енглеска песма: Green sleeves

                               

11)МАТЕА ЧИЗМИЋ                             III раз. виолина                              

М.Чизмић-К.Ковач: Играм и певам                                      

Класа: Славица Ранковић, проф.                                                                                                                                                  

Клавирски сарадник: Сара Ћаћић, проф.                                                            .

                                                                                                               

12)КРИСТИНА ЛАКИЋ                        VI раз.виолина

М.Чизмић-К.Ковач: Удаљени замак, На таласима, Црни коњи, Вожња кроз град, Музичка кутија

Класа: Милан Чизмић, проф.

Клавирски сарадник: Сара Ћаћић, проф.

 

13)НЕВЕНА ТАШИН                            VI раз.виолина

М.Чизмић-К.Ковач: Зелени врт, Мачак, Стари вилењак

Класа: Славица Ранковић, проф.                                                                                                                                                  

Клавирски сарадник: Сара Ћаћић, проф.

 

14)ЛИВИЈА СТОЈКОВИЋ                   V раз.виолина

Кабалевски: Галоп

Ј.Брамс: Успаванка

Класа: Марија Херценбергер, проф.

Клавирски сарадник: Мира Радмиловић, проф.

 

15)ДУШАН НОВКОВИЋ, проф.          гитара

Д.Богдановић: 6 дечијих комада

Ф:Тарега: Танго

 

16)ДУЕТ ТРУБА:

ВАЊА ГАЖО                        III раз.труба

ЛАЗАР ШАРЕНАЦ               I раз.средња музичка школа

Ј.Брамс: Успаванка

Класа: Атила Пете

 

17) ХАНА АЛИЋ                    I раз. клавир                                                     .

Ј.Роукрофт: Афрички плес                                                                                      

Класа: Анђелка Симикић, проф.

 

18)АНЂЕЛКА СИМИКИЋ, проф.         клавир

D.C.Glover:Indian Poni Race                       

H.Schitz:Mickey Mouse

К.Кирвер: Сунце залази за море

 

19)ХОР ШКОЛЕ

Ј.Адамов: Божић Бата

Диригент: Љиљана Стојменовић, проф.

Клавирски сарадник: Гордана Опачић, проф.