Na REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2018. koje je održano  17. i  18.03.2018.godine u Novom Sadu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

II kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

ALEKSANDAR VIŠIĆ

tambura

97.00 bodova-

LAUREAT

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

LUKA VRANIĆ tambura

95.00 bodova-

I-3 nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

MILOŠ DŽOMBIĆ tambura

91.33 bodova-

II-3 nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

MINDIĆ NAĐA

tambura

90.67 bodova-

II-5  nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

KATARINA PETROVIĆ

tambura

88.67 bodova-

II-8 nagrada

Milica Lerić

kl. saradnik: Mira Radmilović

 

 

III kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

OLIVER PAKLEDINAC

tambura

96.33 bodova-

LAUREAT

Milica Lerić

kl. saradnik: Mira Radmilović

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

NIKOLA ŠUMARUNA

tambura

95.00 bodova-

I-2 nagrada

Milica Lerić

kl. saradnik: Mira Radmilović

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

VLADIMIR TOT

tambura

92.33 bodova-

II-2 nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

SANDRA JANKOVIĆ tambura

91.67 bodova-

II-3 nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

ĐURA PETE

tambura

91.33 bodova-

II-4 nagrada

Galina Subotin

kl. saradnik: Smiljana Danilov

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018

Novi Sad

ALEKSA

TOT

tambura

87.00 bodova-

II-6 nagrada

Milica Lerić

kl. saradnik: Mira Radmilović

                                                                                                                                                         ČESTITAMO!!!