Na IX OTVORENOM TAKMIČENJU SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE- "VIVA LA MUSICA" 2018.  koje je održano  17. i 18.03.2018. godine u Sremskoj Mitrovici učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora

solfeđo

"VIVA LA MUSICA" 2018.

Sr. Mitrovica

DARIA KOVALENKO

99 bodova-

I-1nagrada

Vlasta Orčić

teorija muzike

"VIVA LA MUSICA" 2018.

Sr. Mitrovica

VANJA PERIĆ

100 bodova-

I-1 nagrada

Jelena Borđoški

"VIVA LA MUSICA" 2018.

Sr. Mitrovica

MILA VLAČIĆ

98 bodova-

I-3 nagrada

Jelena Borđoški

 

 

                                                                                                                       ČESTITAMO !!!