Na Međunarodnom Takmičenju flautista "MIODRAG AZANJAC"  koje je održano  17. i 18.03.2018. godine u Beogradu učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

pretkategorija B

Međunarodno TakmičenjE flautista "MIODRAG AZANJAC", Beograd

NJEGOVAN MAJA 

flauta

97,50 bodova-

I-6 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

I kategorija

Međunarodno TakmičenjE flautista "MIODRAG AZANJAC",Beograd

ĐUROVIĆ MARIJA

flauta

96,75 bodova-

I-4 nagrada

Marijana Josipović-Mirković

kl.saradnik:Lena Negić

Međunarodno TakmičenjE flautista "MIODRAG AZANJAC",Beograd

ANDREJA ANTIĆ 

flauta

95,00 bodova-

I-10 nagrada

Dušica Nikolić

kl.saradnik:Lena Negić

II kategorija

Međunarodno TakmičenjE flautista "MIODRAG AZANJAC",Beograd

KATARINA

SLADOJEVIĆ

flauta

99.75 bodova-

LAUREAT

Jelena Krmpotić-Borbelj

  kl.saradnik:Lena Negić

 

         

                                                                                                                                                                     ČESTITAMO !!!