Na REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2018. koje je održano 25.03.2018.god. u Beogradu, učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

 I kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018.

Beograd

NOTEPLOVCI

Marija Poljanski

Matea Čizmić

96.00 bodova-

I-4 nagrada

 

Slavica Ranković

Milan Čizmić

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018.

Beograd

DUO ATTACA

Pavle Bajić

Milan Tripković

95.00 bodova-

I-5 nagrada

 

Slavica Ranković

Milan Čizmić

II kategorija

REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2018.

Beograd

DUO AMABILE

Nevena Tašin

Kristina Lakić

87.00 bodova-

II-5 nagrada

 

Milan Čizmić

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ČESTITAMO !!!