Na Osmom otvorenom takmičenju "BINIČKI" koje je održano u Beogradu od 12.03.do 17.03.2018.godine učenica naše škole postigla je sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

IV razred

Osmo otvoreno takmičenje "BINIČKI" 

Beograd

MILICA ĐURIĆ

klavir

99  bodova-

I-1 nagrada

Jovana Spasojević

                                                                                                                                                         

Na Osmom otvorenom takmičenju "BINIČKI" koje je održano u Beogradu od 12.03.do 17.03.2018.godine učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

ime takmičenja

ime i prezime učenika

plasman

ime i prezime  profesora/kl.saradnik

klavirski duo

Osmo otvoreno takmičenje "BINIČKI" 

Beograd

SPASOJEVIĆ SIMONA

DAVID PAKLEDINAC

 

100 bodova-

I-1 nagrada

Jovana Spasojević

Milka Ćaćić

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ČESTITAMO!!!

 

 

                                                                                                                                                                                                   ČESTITAMO!!!