Na Međunarodnom takmičenju iz solfeđa, koje je održano 21-22.04.2018.godine u Beogradu,

naše učenice su osvojile sledeće nagrade:

Daria Kovalenko Ia kategorija - I nagrada (97,33 bodova)

Dunja Lončar  Ia  kategorija -  I nagrada (96 bodova)

klasa: Vlasta Orčić