Dana 5.12.2017.godine u prostorijama naše škole održan je JAVNI ČAS PRVAKA klavirskog odseka.

javni čas prvaka klavirski odsek 5

Anđelkina klasa