Dana 23.11.2017.godine u svečanoj sali naše škole, održan je JAVNI ČAS KLAVIRSKOG ODSEKA.

JAVNI ČAS klavirski odsek 23.11