Na Međunarodni dan muzike Unesco-a, održan je jedinstven koncert u novosadskoj sinagogi. Koncert je organizovala Muzička škola "Josip Slavenski" u želji da promoviše muziku i kulturu drugih zemalja. Predstavili su se i gosti iz Mađarske, Slovenije i Slovačke.

Nizom radionica i finalnim koncertom u sinagogi, promovisana je kultura četiri zemlje, učesnice projekta koji je pokrenula novosadska Muzička škola "Josip Slavenski". U promociji kulture važnu ulogu ima muzika škola i muzičko obrazovanje, zato projekat podrazumeva koncerte i u drugim zemljama.

international day of music

promocija raznovrsnosti kultura

radionica Isto a različito

 

koncert Međunarodni dan muzike

Isto a različito