Fakultet muzičke umetnosti i Srpski forum za istraživanje u muzičkoj pedagogiji, ove godine organizovali su dvadeseti jubilarni Pedagoški forum scenskih umetnosti kao međunarodni interdisciplinarni stručno-umetničko-naučni skup. Datum održavanja skupa je 29.9.-1.10.2017. godine. Mesto održavanja PFSU je zgrada Rektorata Univerziteta umetnosti  u Beogradu. 

Projekat "Muzika s ljubavlju" je osmišljen kako bi se uticalo na nivo svesti o značaju kvalitetnog izbora muzičkih sadržaja u radu sa decom predškolskog uzrasta.Projekat se zasniva na izboru kompozicija, od didaktičkih do umetničkih, koje se primenjuju u nastavi instrumenata i bez obzira na svoj potencijal retko izađu izvan tog okvira. Ističe se saradnja udruženja roditelja muzičke škole Slavenski  pod nazivom "Kreativa senior" i OMŠ "Josip Slavenski" Novi Sad kroz ovaj projekat, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

 

Pedagoški forum 2

Pedagoški forum 1