Vidovdanska nagrada dodeljuje se za izuzetne rezultate ostvarene na republičkim takmičenjima i smotrama u organizaciji Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i Ministarstva za omladinu i sport, u okviru obrazovnog sistema, kao i za izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima u toku jedne školske godine.

 

 

Grad Novi Sad dodelio je POHVALNICE za osvojenu VIDOVDANSKU NAGRADU

u školskoj 2016-2017.godini sledećim učenicima naše škole:

 

1.Dora Petković VI raz.klavira

2.Ana Jovanović II raz.klavira

3.Simona Spasojević I raz.klavira

4.Luka Lehotski II raz.saksofona

5.Dunja Lončar IV raz.flaute

6.Katarina Sladojević VI raz.flaute

7.Jana Vasić I raz.flaute

8.Simona Deretić VI razred violine

9.Marija Đurović I raz.flaute

10.Doria Petranek II raz.flaute

11.Maja Njegovan II raz.flaute

12.Dane Zivlak III raz.flaute

13.Laslo Erdeš VI raz.flaute

14.Andreja Antić II raz.flaute

15.Vladimir Tot VI raz.tambure

16.Sandra Janković V raz.tambure

17.Aleksandar Višić III raz.tambure

18.Trio Slavenski

19.Novosadski Tamburaši

 

PROFESORI—MENTORI NAGRAĐENIH UČENIKA:

 

1.Aleksandra Vujović

2.Katarina Vuksanović

3.Jovana Spasojević

4.Darko Davidović

5.Jelena Krmpotić Borbelj

6.Marijana Josipović Mirković

7.Jelena Boroš

8.Ivana Bandić

9.Slavica Ranković

10.Milan Čizmić

11.Galina Subotin

 

 

ČESTITAMO!!!