Marija Bajeva u klasi mr Anđelke Simikić svirala na svečanom otvaranju WPC ( WORLD PIANO CONFERENCE) 27.juna 2018. u Gradskoj kući