Projekat proslave UNESKOvog Međunarodnog dana muzike, nastavio se, posle koncerta u Novom Sadu, koncertom u Bratislavi!

Koncert je održan pod pokroviteljstvom gradonačelnika Bratislave (Slovačka) 01. oktobra 2018., sa početkom u 19 sati.

Mesto koncerta bila je Svečana sala sa ogledalima u Palati, sedište gradonačelnika Bratislave, u kojoj je 1805. godine potpisan poznati mirovni ugovor.

Ekipa profesora OMŠ "Josip Slavenski" (mr Jelena Krmpotić-Borbelj, mr Marijana Josipović-Mirković, mr Anđelka Simikić, Sara Ćaćić, Darko Davidović, Dušan Mulić, Galina Subotin i direktor škole Aleksandar Đurić) učestvovala je u ovom Projektu i donela nam divne utiske koje delimo sa vama!