NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL 2018.

Uvodni događaji

RADIONICA U MUZIČKOJ ŠKOLI „JOSIP SLAVENSKI“

UTORAK, 6. NOVEMBAR 2018.

12:30h 

Predavač: Milan Jančurić, Master dramski i audiovizuelni umetnik - snimatelj i dizajner zvuka

Radi kao profesor stručnih predmeta na smeru za Muzičku produkciju u srednjoj muzičkoj školi u Subotici. Bavi se snimanjem i produkcijom klasične i džez muzike. Kao muzički producent potpisuje nekoliko izdanja savremene umetničke i improvizativne muzike. Pored toga svira saksofon i klarinet. Jedan je od osnivača Džez omladine Vojvodine. Nastupao je na džez festivalima u Novom Sadu, Somboru i Pančevu. 

TEMA

Slušanje i improvizacija

Izvođenje džez muzike gotovo se ne može zamisliti bez improvizacije. Izvođači, ali i kompozitori, aranžeri, muzički producenti i mnogi drugi stvaraju muziku improvizujući. Zapravo, oni na taj način ispituju zvuk i sazvučja, tražeći najpogodnije odnose među njima.

Slušanje za muzičara nije nikada puko opažanje zvukova, već predstavlja kreativan proces u kojem se muzičar upoznaje sa svetom zvuka koji ga okružuje. Zbog toga su slušanje i improvizacija u neraskidivoj vezi. Muzičar je istraživač koji u beskrajnom svetu zvukova otkriva nova zvučanja proširujući granice do tada poznatih zvukova. Improvizacija predstavlja prelaženje granica poznatog zvuka i ispitivanje nepoznatog i novog. Da li se u tome možda krije univerzalna privlačnost džeza?