Predsednik stručnog veća: Hercenberger Marija

U okviru ovog odseka postoje četiri instrumenta:

 

Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić , Dušan Mulić i Teodora Boljanac.


Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.


Tambura – Galina Subotin, Biljana Kuzmanović.

 

Udaraljke - Buđi Daniel